Isevych Yuriy


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Dushnyi Andryei Ivanovich
  • Institution, place and country: Drogobychskii gosudarstvennyii pedagogicheskii u
  • Concertmaster: /
  • State/City: Ukraine/Drohobych
  • 1. V. Vlasov: Basso ostinato 2. Y. Derbenko: Kontsertna pyesa na temu M.Bohoslovskoho Pisnya staroho viznyka