Мали ансамбл музичке школе “Коста Манојловић” – 90


Now Performs
  • Disciplin: Traditional-folk singing
  • Teacher: Јелена Симић, Јелена Станојевић
  • Institution, place and country: Music School "Kosta Manojlović"
  • Concertmaster: -
  • State/City: Smederevo, Serbia
  • 1. Ој девојко Зајечарко" (Таково) Hey girl Zajecarko" 2. Нећу момка од свакоје рође (ганга, Херцеговина) It does matter who my boyfriend will be"