Мали ансамбл музичке школе “Коста Манојловић” – 82.66/100


Now Performs
  • Disciplin: Traditional-folk singing
  • Teacher: Јелена Симић, Јелена Станојевић
  • Institution, place and country: Music School "Kosta Manojlović"
  • Concertmaster: -
  • State/City: Smederevo, Serbia
  • 1. "О јагњило, о мој мио боре" "Oh Jagnjilo, oh my dear pine" 2. "Крајишка контра" ("Ој девојко") (Крајина) "Hey girl"