Никола Љубић – 77/100


Now Performs
  • Disciplin: Traditional-folk singing
  • Teacher: Јелена Симић
  • Institution, place and country: Music School "Kosta Manojlović"
  • Concertmaster: -
  • State/City: Smederevo, Serbia
  • 1. "Тамна ноћи, тамна ли си" (околина Грачанице, Косово и Метохија) "Dark night, you are daik" 2. "Више села, зелена ливада" (Левач) "Near the village green meadow"