Kondakova Olga


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Kholmanskikh Nataliya
  • Institution, place and country: Music School No. 5
  • Concertmaster: Kholmanskikh Nataliya
  • State/City: Russia/Petropavlovsk-Kamchatski
  • 1. Nikolai Silvanski: Legki koncert dlya fortepiano i strunnogo orkestra perelozhenie dlya dvuh fortepiano G-dur 2. Karl Cherni: Etude D-dur