img

Gvozden Erakovic (Smederevo, Serbia)

Music High School “Kosta Manojlovic”

 

ERAKOVIC GVOZDEN was born in Loznica (Serbia), in a family of musicians.

He started his musical education in Sabac in class of Zivan Gajic. He enrolled in High school in Kragujevac in class of prof. Radomir Tomic, and finished in class of prof. Vojin Vasovic. Higher education he received in class of docent Vojin Vasovic. Music Academy in Srpsko Sarajevo finished in class of doctor Zoran Rakic.

During his educatin he was attending to a lot of seminars, which were presented by foremost professors in the world of accordion. He was competing and won many prizes, and the most favourite one is the first prize on competition of accordionists in Paralia, Greece, 2000.

He started working as a pedagogue in 2000 in Music school “Mihajlo Vukdragovic” in Sabac and from 2003 continues to work in Music school “Kosta Manojlovic” in Smederevo. During the first years of his work, his quality education comes to the fore, which he inherited from professors that haven’t influenced only on his musical development, but also on intelectual. He was member of a jury on almost all competitions in Serbia: Republic competiton, Republic festival “Zvezdane staze” in Kragujevac, competitions in Belgrade, Smederevo, Novi Knezevac,
Loznica and in foreign countries he was member of a jury in Paralia, Greece.

His students also won a huge number of prizes in Serbia and in foreign countries. Alltogether, they won over eighty first prizes, eleven second, the first and second prize on Republic competition, special prize on Republic festival, the fourth and fith place on the World’s trophy, final in Klingenthal, the third place in Poprad, Slovakia, absolute winner of competition in Loznica, more times were laureats on competitions in Istocno Sarajevo, Novi Knezevac, Loznica, Lazarevac, Pancevo, the first and second prizes in Istocno Sarajevo, the first prizes on Accordion days in Smederevo. Beside that, his candidate was for four years qualified for the World’s trophy, that is tradicionally held in Smederevo, on competition “Accordion days”.

Many of his students continued education on Music Academies in Germany, Istocno Sarajevo, Kragujevac and Belgrade. Of all them one especially stands out – Erakovic Filip, who is on his final year of studies in Essen, Germany, in class of professor Mia Miki, and who was declared as one of the best young artists in Germany in 2011.

From 2008 Erakovic Gvozden works as a professor on Academy of Fine Arts in Belgrade.
He still works in Music school “Kosta Manojlovic” in Smederevo, were is from 2013 the director of school.

 

ЕРАКОВИЋ ГВОЗДЕН је рођен у Лозници, у породици музичара. Своје музичко образовање, започиње у Шапцу, у класи Живана Гајића. Средњу школу уписује у Крагујевцу у класи проф. Радомира Томића, а завршава је у класи проф. Војина Васовића. Вишу Музичку школу уписује и завршава у класи доц. Војина Васовића. Музичку Академију у Српском Сарајеву уписује и завршава у класи др Зорана Рaкића.

 У току свог школовања био је полазник многих семинара где су предавачи били најистакнутији професори у свету хармонике. Такмичио се и освајао више награда, од којих као најдражу издваја прву награду на такмичењу хармоникаша из 2000. године из Паралије, Грчка.

Свој педагошки рад започиње 2000. године у Шапцу у Музичкој школи „Михајло Вукдраговић“, а затим, од 2003. године, прелази у Смедерево у Музичку школу „Коста Манојловић“. Већ у првим годинама рада до изражаја долази квалитетно образовање које је добио у наслеђе од професора који су кроз школовање имали утицаја на његов развој, како музички тако и интелектуални. Томе у прилог говори и то да је готово на свим такмичењима која се одржавају код нас био члан жирија – Републичко такмичење, Републички фестивал, „Звездане стазе” у Крагујевцу, такмичења у Смедереву, Београду, Новом Кнежевцу, Лозници, Бачкој Тополи, интернационално такмичење „Internet Music Competition“ а у иностранству је био члан жирија у Паралији, Грчка ; Санок, Пољска и Угљевик, Република Српска.

У току свог рада са својим ђацима осваја велики број награда, како код нас, тако и у иностранству. Ту су, укупно, преко сто педесет првих награда, једанаест других, прве и друге награде на Републичком такмичењу, специјална награда на Републичком фестивалу, четврто и пето место на Светском трофеју, четврто, пето, шесто и седмо место у Клингенталу, четврто и осмо место у Кастелфидарду, треће место у Попраду у Словачкој, лауреат и награде првог степена у Саноку, Пољска, апсолутни победник и прве награде на „Internet Music Competition“, апсолутни победник на такмичењу у Лозници, више пута лауреати на такмичењима у Београду, Крагујевцу, Новом Саду, Источном Сарајеву, Новом Кнежевцу, Лозници, Лазаревцу, Панчеву, Бачкој Тополи, прве и друге награде у Источном Сарајеву, прве награде на Данима хармонике у Смедереву. Поред тога, четири године, његов кандидат је пролазио на избору за Светски трофеј који се традиционално одржава у Смедереву на такмичењу „Дани хармонике“.

Многи ученици који су завршили средњу школу у његовој класи наставили су школовање на Музичким академијама у Немачкој, Источном Сарајеву, Крагујевцу и Београду. Посебно се издваја Ераковић Филип који је већ сад завршио Мастер студије у Есену, Немачка, у класи професорке Мие Мики, проглашен за једног од најбољих младих уметника у Немачкој за 2011. годину.

Од 2008. године ради као професор хармонике на Академији лепих уметности у Београду, а од 2015. и на Академији умјетности у Београду. Ради у Музичкој школи „Коста Манојловић“ у Смедереву, где од 2013. године обавља функцију директора школе.