Kargacheva Kseniya


Now Performs
  • Disciplin: Domra
  • Teacher: Gubaydullin Firgat
  • Institution, place and country: Children Art School p.Tolka
  • Concertmaster: Zubkova Zoya
  • State/City: Russia/p.Tolka
  • 1. G. Sviridov: Romance Muzikalnie illustracii k povesti A.S. Pushkina Metel 2. Russkaya narodnaya pesnja Po ulice mostovoi obr.V. Ditelja