Smirnova Kseniya, Marusshak Viktoriya


Now Performs
  • Disciplin: Duo
  • Teacher: Bogacheva Nataliya
  • Institution, place and country: Childrens Art School No 1
  • Concertmaster: /
  • State/City: Marks/Russia
  • 1. B.A. Mozart: Rondo 2. V. Korovizin: Puppet of senior Karabas