Kazakovzeva Vera, Tanatarova Aleksandra


Now Performs
  • Disciplin: Duo
  • Teacher: Kuznetsova Nadezhda Aleksandrovna
  • Institution, place and country: Children School of Art Ugorsk
  • Concertmaster: Soldatova Lidia
  • State/City: Ugorsk/Russia
  • 1. Oleynikov: Poema 2. Eletskiy: Rapsodiy na temu evreiskih narodnyh melodiy