Sharonov Ilya


Now Performs
  • Disciplin: Guitar
  • Teacher: Frautchi Denis
  • Institution, place and country: Music school No 20
  • Concertmaster: /
  • State/City: Kazan/Russia
  • 1. Obrabotka Ivanova-Kramskogo: Y na kamushke sizhu 2. Mazurka