Chernikova Irina


Now Performs
  • Disciplin: Domra
  • Teacher: Chagina Natalya
  • Institution, place and country: Children School of Art No 1
  • Concertmaster: Natalya Inkina
  • State/City: Surgut/Russia
  • 1. J. Berk, J. van Huzen: Platye v goroshek i lunniy svet 2. Kalinka obrabotka U. Davidovicha