Alekseev Artyom


Now Performs
  • Disciplin: Classical Singing
  • Teacher: Oganesyan Evelina
  • Institution, place and country: Childrens School of Arts No. 7
  • Concertmaster: Pavlova Olga
  • State/City: Perm, Russia
  • 1. Armyanskaya narodnaya pesnya: Obrabotka A.Dolukhanyana Lastochka 2. N.Rimskii-Korsakov, A. Tolstoy: Zvonche zhavoronka penie