Dyikaya Alexandra, Malysh Anastasiya


Now Performs
  • Disciplin: Piano ensemble
  • Teacher: Amelehina Viktoriya Anatol’evna
  • Institution, place and country: Childrens Music School No1
  • Concertmaster: /
  • State/City: Poltava, Ukraine
  • 1. H.Malats: Ispanskaya serenada 2. P.Tchaikovsky: Detskiy alboma (Po stranitsam)