Sharshakova Mariya


Now Performs
  • Disciplin: Classical Singing
  • Teacher: Pokhachevskaya Natalya
  • Institution, place and country: Buget educational institution, secondary vocational education Vologda regional musical college
  • Concertmaster: Mylnikova Olga
  • State/City: Vologda, Russia
  • 1. P.Bulakhov: I net v mire ochey 2. N.Rimskiy-Korsakov: Na kholmakh Gruzii