Malginov Pavel


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Kataeva Natalya Evgenyevna
  • Institution, place and country: Art School No. 12
  • Concertmaster: /
  • State/City: Izhevsk, Russia
  • 1. E. Ptichkin: Sladka yagoda polishing up by A. Goryaev 2. V. Fomenko: Snow off