Savchin Ganna


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Dushnyĭ Andryeĭ Ivanovich
  • Institution, place and country: Drogobychskiiy gosudarstvennyiy pedagogicheskiiy universitet imeni Ivana Franko, Muzykalno-pedagogicheskiiy fakultet, Kafedra narodnyh muzykalnyh instrumentov i vokala
  • Concertmaster: Tsap Angelina Ivanovna
  • State/City: Drogobych, Ukraina
  • 1. D. Skarlatti: Sonata c-moll 2. Ye. Derbenko:Tanho stils A. Piazzolla