Aleshicheva Kristina


Now Performs
  • Disciplin: Traditional-folk singing
  • Teacher: Shadrunova Svetlana
  • Institution, place and country: Vologda Music College
  • Concertmaster: Trudov Nikolay
  • State/City: Vologda, Russia
  • 1.The lyric song of Vologda Region of Kitsch Gorodetsky District: “Rashoroshaya nasha molodezh” 2. The Russian folk song: “Vesnoy Volga razolyotsya”