Konovalov Aleksandr


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Khudoleeva Nataliya
  • Institution, place and country: Childrens School of Arts Solnechniy
  • Concertmaster: /
  • State/City: Solnechniy, Russia
  • 1. I.Pakhelbel: Fuga e-moll 2. A. Marin: Obrabotka r.n.p. Viydu ly ya na rechenku