Zhilina Alexandra – 85


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Nikitina Nadezhda
  • Institution, place and country: Childrens School of Arts Nizhnevartovsk
  • Concertmaster: -
  • State/City: Nizhnevartovsk, Russia
  • 1. R. Glier: V polyah 2. P. Tchaikovskiy: Nyanina skazka