Bespalov Pavel, Mitrofanova Ekaterina, Alena Shipilova – 86.75


Now Performs
  • Disciplin:
  • Teacher: Chistyakova Lubov (Bespalov Pavel),
    Ponarina Nataliya (Mitrofanova Ekaterina), Butova Ekaterina (Alena Shipilova)
  • Institution, place and country: Children’s Music School № 2
  • Concertmaster: Konstantin Ludaev
  • State/City: Yelets, Russia
  • BESPALOV PAVEL - N. Bogoslovskiy: "Temnaya noch", V. Monti: "Chardash" MITROFANOVA EKATERINA - A. Babajanyan: "Melodiya", V. Zavalniy: "Easy play" ALENA SHPILOVA - Vesennyaya zaklichka "Poidu mlada po vodu", Russia folk song: "Da devki venochki zavivali"