Alicja Dramska


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Bogdan Górnik
  • Institution, place and country: Feliks Nowowiejski School of Music, Szczecin, Poland
  • Concertmaster: -
  • State/City: Szczecin, Poland
  • W. Newy - Suite part I, III. I.

    Bogar - Fiery Dance