Barbara Michalik


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Dorota Karaniewicz-Biedny
  • Institution, place and country: Poznanska Ogolnoksztalcaca Szkola Muzyczna II stopnia im. M. Karlowicza
  • Concertmaster: Elzbieta Spychala
  • State/City: Poznan, Poland
  • 1. Ian Clarke: Hipnosis 2. Claude Bolling: Veloce (from Suite for Flute and Jazz Piano)