Gavrilov Yaroslav


Now Performs
  • Disciplin: Guitar
  • Teacher: Korotkova Natalya
  • Institution, place and country: Childrens music school № 7
  • Concertmaster: -
  • State/City: Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • 1. I. Chebotareva: Mazurka 2. A. Vinitskiy: Little cowboy