Izabela Ratajewska


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Dorota Karaniewicz-Biedny
  • Institution, place and country: Poznanska Ogolnokszalcaca Szkola Muzyczna II stopnia im. M. Karlowicza
  • Concertmaster: Elzbieta Spychala
  • State/City: Poznan, Poland
  • 1. F. Poulenc: Sonata for flute and piano, 1st.mouvement 2. F. Benda: Concerto e-moll, 1st.mouvement