Jakubisiak Marta


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: prof. dr hab. Anna Stempin-Jasnowska
  • Institution, place and country: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Grażyny Bacewicz, Warszawa, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Warsaw, Poland
  • J.S. Bach - Preludium i Fuga Fis-dur I DWK

    L. van Beethoven - Sonata c-moll op. 10 nr 1 , cz. I