Julia Bortnowska, Gabriela Bortnowska


Now Performs
  • Disciplin: Piano ensemble
  • Teacher: Pawel Bortnowski
  • Institution, place and country: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz
  • Concertmaster: -
  • State/City: Koszalin, Poland
  • 1. W.A.Mozart: Sonata for two pianos D-dur KV448 part 3 2. Lutosławski: Variations on a theme by Paganini for two pianos