Kłak Jakub


Now Performs
  • Disciplin: Saxophone
  • Teacher: Szybka Mieszko
  • Institution, place and country: Szkoła Muzyczna I st. w Dydni, Polska
  • Concertmaster: Łukasz Kot
  • State/City: Brzozów, Polska
  • P. Méranger - Tenerezza

    J. Naulais - Coconotes