Maciaszczyk Izabela


Now Performs
  • Disciplin: Guitar
  • Teacher: Baran-Nosiadek Joanna
  • Institution, place and country: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina, Kraków, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Pozowice, Poland
  • 1. J.S. Bach - Prelude Cello Suite no. 1, transcribed for guitar by Eythorsson
    2. J. Arcas - Bolero