Marta Ossowska


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Małgorzata Dubrowińska-Egielman
  • Institution, place and country: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im, F. Nowowiejskiego, Gdańsk, Poland
  • Concertmaster: -
  • State/City: Gdańsk, Poland
  • G. Ph. Telemann - Fantasie 10 I. A tempo giusto; III. Menuet

    Ph. Gaubert - Fantasie