Gorev Nikita,Popov Vitaliy


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Дуэт
  • Преподаватель: Ugrumova Klara Viktorovna, Bareeva Nuriya Izmaylovna
  • Муз. учреждение: Music School No 1 of Astrakhan city
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Russia/Astrakhan
  • 1. G. Hendel: Gavot, Variation 2. D. Kabalevski: Pionerskoe zveno