Isevych Yuriy


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Dushnyi Andryei Ivanovich
  • Муз. учреждение: Drogobychskii gosudarstvennyii pedagogicheskii u
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Ukraine/Drohobych
  • 1. V. Vlasov: Basso ostinato 2. Y. Derbenko: Kontsertna pyesa na temu M.Bohoslovskoho Pisnya staroho viznyka