Yana Lenzion, Roman Stakhniv


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Дуэт
  • Преподаватель: Dushnyi Andryei Ivanovich
  • Муз. учреждение: Drogobychskii gosudarstvenny pedagogicheskii unive
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Ukraine/Drogobych
  • 1. V. Zubytskiy: Radisniy spiv 2. R. Stakhniv: Kolo, Miyka