Roman Stahniv, Vitalii Mitsak, Lesya Oliyarnyk, Yurii Dyakunchak


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Камерный ансамбль
  • Преподаватель: Dushnyi Andryei Ivanovich
  • Муз. учреждение: Drogobychskii gosudarstvenny pedagogicheskii unive
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Ukraine/Drogobych
  • 1. Y: Derbenko: Garmonist igraet tvist 2. R. Stahniv: Kolo, Miika