Kondakova Olga


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Фортепиано
  • Преподаватель: Kholmanskikh Nataliya
  • Муз. учреждение: Music School No. 5
  • Концертмейстер: Kholmanskikh Nataliya
  • Город и страна: Russia/Petropavlovsk-Kamchatski
  • 1. Nikolai Silvanski: Legki koncert dlya fortepiano i strunnogo orkestra perelozhenie dlya dvuh fortepiano G-dur 2. Karl Cherni: Etude D-dur