Dvoryaninov Aleksei


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Домра
  • Преподаватель: Samoilenko Svetlana Nikolaevna
  • Муз. учреждение: Children School of Art No 4
  • Концертмейстер: Kokshaiskova Elena Klavdievna
  • Город и страна: Russia/Nizhniy Novgorod
  • 1. Sibirskaya narodnay pesnya obrabotka V Laptev Po ulice ne hodila ne poidy 2. V.B. Malyshev: Pesnya