Kirill Nasonov


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Балалайка
  • Преподаватель: Shcherbakova Irina
  • Муз. учреждение: Children School of Art No. 1
  • Концертмейстер: Komzalova Alyona
  • Город и страна: Russia/Nizhnevartovsk
  • 1. A. Zverev: Masha and bear 2. V. Konov: Melody