Kargacheva Kseniya


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Домра
  • Преподаватель: Gubaydullin Firgat
  • Муз. учреждение: Children Art School p.Tolka
  • Концертмейстер: Zubkova Zoya
  • Город и страна: Russia/p.Tolka
  • 1. G. Sviridov: Romance Muzikalnie illustracii k povesti A.S. Pushkina Metel 2. Russkaya narodnaya pesnja Po ulice mostovoi obr.V. Ditelja