Baschechkina Kristina


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Домра
  • Преподаватель: Akimova Irina
  • Муз. учреждение: MOUDOD RDSHI
  • Концертмейстер: Volodina Galina
  • Город и страна: Russia/Zheleznodorozhny
  • 1. I. Linike: Malenkaya sonata 2. Y. Dolzhikov: romans Nostalgiya