Suvalskiy Maksim,Skrypkar Anastasia


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Дуэт
  • Преподаватель: Baganets Iryna
  • Муз. учреждение: Music School No 1
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Poltava/Ukraine
  • 1. A. Ostrovsky: Spyt ustalye igrushki 2. Ya. Dubravin: Vojd krasnokojyh