Shevchenko Hristina, Shevchenko Maria


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Дуэт
  • Преподаватель: Datsenko Svetlana Korshunova Yulia
  • Муз. учреждение: Music School No 1
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Poltava/Ukraine
  • 1. I. Korolkova, S. Halaimov: Sladkoejka 2. P. I. Chaikovskiy: Italyanskaya pesenka