Kazakovzeva Vera, Tanatarova Aleksandra


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Дуэт
  • Преподаватель: Kuznetsova Nadezhda Aleksandrovna
  • Муз. учреждение: Children School of Art Ugorsk
  • Концертмейстер: Soldatova Lidia
  • Город и страна: Ugorsk/Russia
  • 1. Oleynikov: Poema 2. Eletskiy: Rapsodiy na temu evreiskih narodnyh melodiy