Matov Arsenii


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Lebedeva Lyudmila
  • Муз. учреждение: Children School od Art
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Novodvinsk/Russia
  • 1. V. Semyonov: Belolitsa-krouglolitsa improvisation 2. V. Emelyanov: Zarechensky cowboy