Zaripova Yulia


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Grudinina Olga
  • Муз. учреждение: Children School of Art V. Znamenskogo
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Ekaterinburg/Russia
  • 1. Obr. V. Usacheva: Pozarastaly stezhki dorozhky 2. Obr. V. Usacheva: Russkiy tanec Polka