Levchenko Vsevolod


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Балалайка
  • Преподаватель: Korotkaya Elena
  • Муз. учреждение: Childrens school of art Harmony
  • Концертмейстер: Aleksina Tatyana
  • Город и страна: Peresvet/Russia
  • 1. Russia folk song - Oh vse, kumushki, domoy: Arrange B. Troyanovskiy 2. Russia folk song - Kak u nashih u vorot: Arrange A. Surkov