Mikhno Elizaveta


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Гитара
  • Преподаватель: Mikhno Irina
  • Муз. учреждение: MOU DOD Zverevskaya DSHI
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Zverevo&Russia
  • 1. V. Kozlov: Kiskino gore 2. O. Kiselev: Son v poezde dalnego sledovaniya