Lunchenkov Vladimir


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Гитара
  • Преподаватель: Mikhno Irina
  • Муз. учреждение: MOU DOD Zverevskaya DSHI
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Zverevo/Russia
  • 1. V. Kozlov: S neba zvezdochka upala 2. M. Linnemann: Pohodka homyachka