Sharshakova Mariya


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Академический вокал
  • Преподаватель: Pokhachevskaya Natalya
  • Муз. учреждение: Buget educational institution, secondary vocational education Vologda regional musical college
  • Концертмейстер: Mylnikova Olga
  • Город и страна: Vologda, Russia
  • 1. P.Bulakhov: I net v mire ochey 2. N.Rimskiy-Korsakov: Na kholmakh Gruzii