Malginov Pavel


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Kataeva Natalya Evgenyevna
  • Муз. учреждение: Art School No. 12
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Izhevsk, Russia
  • 1. E. Ptichkin: Sladka yagoda polishing up by A. Goryaev 2. V. Fomenko: Snow off