Savchin Ganna


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Dushnyĭ Andryeĭ Ivanovich
  • Муз. учреждение: Drogobychskiiy gosudarstvennyiy pedagogicheskiiy universitet imeni Ivana Franko, Muzykalno-pedagogicheskiiy fakultet, Kafedra narodnyh muzykalnyh instrumentov i vokala
  • Концертмейстер: Tsap Angelina Ivanovna
  • Город и страна: Drogobych, Ukraina
  • 1. D. Skarlatti: Sonata c-moll 2. Ye. Derbenko:Tanho stils A. Piazzolla