Konovalov Aleksandr


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Khudoleeva Nataliya
  • Муз. учреждение: Childrens School of Arts Solnechniy
  • Концертмейстер: /
  • Город и страна: Solnechniy, Russia
  • 1. I.Pakhelbel: Fuga e-moll 2. A. Marin: Obrabotka r.n.p. Viydu ly ya na rechenku